Opa Jan25.jpg

Project 5. Opa Jan kan het niet alleen

Opa Jan moet er even aan wennen: hij heeft een olifant gewonnen! Een schattig lief olifantje. Maar...bij het opvoeden van een olifantje komt heel wat kijken, en is toch echt wat anders dan een muis of een konijn verzorgen.

Als snel wordt duidelijk dat Opa Jan wel wat hulp kan gebruiken. Sommige dingen - of dieren - zijn gewoon te groot om in je eentje aan te pakken. Helemaal niet erg, want gelukkig kan Opa Jan rekenen op de hulp van al zijn vriendjes: de dieren die hij al heeft, en de kinderen uit de buurt. Iedereen zorgt ervoor dat het het kleine olifantje opgroeit tot een véél grotere, en ook een mooi plekje krijgt waar hij kan leven.

Het prentenboek "Opa Jan wint een olifant" vormt daarmee de basis voor een heerlijk vertrekpunt. Leerlingen zullen genieten van de bijzondere oplossingen van Opa Jan, maar ook zien dat hij het dit keer echt niet alleen kan oplossen: dit probleem is 'te groot'!

 

Dit gegeven vormt het vertrekpunt voor een 'probleem' van de school dat ook nodig moet worden opgepakt. Het is echter zo 'groot', dat niemand het alleen kan. Juf of meester niet, maar ook de (individuele) kinderen niet. Er moet worden samengewerkt: dan komen we met elkaar veel verder! 

Hoe doe je dat eigenlijk, goed samenwerken? Welke spelregels gelden er? Hoe benutten we ieders' talent? 

Activerende didactiek en samenwerkend leren zijn heel groot geworden in de onderwijswereld. Het gaat er om dat leerlingen actief betrokken worden op de lesstof en bewust worden gemaakt van hun eigen leerproces. Daarnaast is samenwerkend leren gericht op het aanleren en trainen van sociale vaardigheden of ’21-century skills’. Leerlingen actief betrekken op een 'probleem' of vraagstuk maakt dat via de weg van intrinsieke motivatie kinderen bijna als vanzelf tot leren komen. Dit project steekt hierop in, overigens heel geschikt voor zowel midden- als bovenbouw, geheel afhankelijk van de gehanteerde thematiek.

Opa Jan wint een olifant37.jpg